Voorbereidingen voor tijdelijke weg naast Westsluis

17 juli 2018

We zijn begonnen met de werkzaamheden die nodig zijn om de weg over het sluizencomplex bij de Westsluis te verleggen. De Nieuwe Sluis kunnen we dan bouwen zonder het doorgaande wegverkeer te hinderen. De wegomlegging is voor langere tijd.
Nieuwe doorgaande route sluizencomplex

Het deel van de Buitenhaven aan de oostelijke kant van de Westsluis gaan we op termijn verleggen naar de andere zijde van de toren. De toren blijft voorlopig in gebruik door Multraship. Er komen nieuwe parkeervakken voor de medewerkers. De blauwe lijn hieronder geeft een indicatie van de nieuwe weg.
Volgende week realiseren we bij de huidige toegang naar de parkeerplaats een bouwin- en uitrit. Doorgaand verkeer wordt hierop geattendeerd door borden.

Verlegging weg Westsluis

We willen tijdens de bouwperiode het weg- en fietsverkeer zo min mogelijk belasten met tijdelijke routes. Daarom vinden zoveel mogelijk voorbereidende werkzaamheden achter de bouwhekken plaats zonder het doorgaande verkeer te hinderen. Pas bij het aansluiten van de nieuwe wegen op het  bestaande wegennet, zijn verkeersmaatregelen nodig.

We kijken of de aansluiting van de tijdelijke weg tegelijkertijd opgeleverd kan worden met de rotonde Buitenhaven-Binnenvaartweg-Schependijk. We voeren de werkzaamheden dan uit tijdens de al geplande weekendafsluiting van 28 t/m 30 september 2018, omdat het dan rustiger op de weg is. Bij het omleiden van het fietsverkeer kiezen we in verband met de veiligheid een route waarbij zo min mogelijk extra oversteken nodig is.