Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Heien en trillen nieuwe kade Schependijk

15 januari 2019

Woensdag 16 januari 2019 starten we met het heien en trillen van de nieuwe kade aan de Schependijk. De werkzaamheden duren tot eind mei. Het werk vindt plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. In de omgeving zijn trillings- en geluidsmeters geplaatst om effecten te monitoren.
Heistellingen Schependijk

We zijn volop aan het werk op de Schependijk. Behalve het verwijderen van de eerder geconstateerde verontreiniging, starten we nu met het realiseren van de nieuwe kade voor de scheepvaart. De eerste stelling start halverwege de Schependijk richting het noorden om ongeveer tweehonderd meter hulpschermen te trillen achter de bestaande kade. Deze schermen zijn nodig om de nieuwe kade te kunnen verankeren. In week 4 start een tweede heistelling met het trillen van de nieuwe kade op de punt van de Schependijk richting het noorden. De eerste heistelling trilt op de Schependijk de kade aan de kant van Zijkanaal A. In totaal gaan 823 planken van 4 tot 14 meter diep de grond in. Tegelijkertijd verwijderen we de oude kade en graven we grond af. Eind 2019 is de nieuwe Schependijk gereed.