Plaatsing peilbuizen aan de Scheldekade

11 januari 2019

Om het grondwaterpeil goed te monitoren voor, tijdens en na de bouw van de sluis, installeren we extra peilbuizen in de omgeving. Van 15 tot en met 18 januari 2019 plaatsen we aan de Scheldekade peilbuizen direct naast het wegdek. Hierdoor zijn tijdelijk maximaal zeven parkeervakken niet beschikbaar.
Parkeervakken Scheldekade niet beschikbaar

Een peilbuis is een buis die we diep in de bodem plaatsen om het stijgen of dalen van het grondwater in de gaten te houden. Het materieel dat nodig is voor het plaatsen, staat op de parkeerplaatsen ernaast. Het werkvak en doorgaand wegverkeer is veilig afgescheiden met bakens en schrikhekken. De buizen werken we af gelijk aan het maaiveld en vallen daardoor niet op. Na de werkzaamheden zijn alle parkeerplaatsen weer beschikbaar. De locatie van de peilbuizen is nauwkeurig gekozen om het grondwaterpeil in het gebied rondom het sluizencomplex constant te meten.