Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Update werkzaamheden Schependijk

1 maart 2019

De werkzaamheden aan de Schependijk zijn in volle gang. Een groot deel van de 500 meter nieuwe kade is ingetrild. Het afvoeren van de verontreinigde grond is nog bezig. En aanstaande maandag starten we met het verwijderen van de bestaande kade aan de Schependijk.
Werkzaamheden Schependijk

Het verwijderen van de bestaande kade doen we vanaf het water. Hierdoor vervallen gefaseerd ligplaatsen voor de scheepvaart. Aannemerscombinatie Sassevaart informeert op regelmatige basis het vaartuig RWS88 – verantwoordelijk voor ligplaatstoewijzing - en de Verkeerscentrale Terneuzen. Zij kennen de actuele stand van zaken zodat de beschikbare ligplaatsen in het gebied optimaal benut kunnen worden.

Trilwerkzaamheden
Het trillen van de nieuwe kade aan de Schependijk is naar verwachting eind maart gereed. We hebben ook ongeveer twintig palen kadebescherming ingetrild aan de Schependijk om de stabiliteit van de bestaande oude kade te waarborgen tijdens de werkzaamheden. Ongeveer tien van deze palen worden straks getrokken en afgevoerd, de andere tien komen aan de kade van het Kapitein Rooiboskanaal waar ze als aanvaarbescherming gaan dienen voor de zinker. Aan de Schependijk tegenover de uitvaart van het Kapitein Rooiboskanaal plaatsen we ook aanvaarbescherming, deze hoeven we niet te heien/trillen.