Werk aan kabels en leidingen in Grenulaan

28 maart 2019

Om in de toekomstige dienstenhaven stroom en water te krijgen, trekken we de komende tijd nieuwe kabels en leidingen door de mantelbuis die in 2017 ondergronds aangelegd is van de strekdam aan de Buitenhaven naar de Grenulaan. Door deze werkzaamheden is doorgaand verkeer door de Grenulaan gestremd van begin tot en met eind april 2019.
Gestuurde boring in 2017
De werkzaamheden in 2017
Kaart gebied

De werkzaamheden vinden net als in 2017 plaats voor de huizen van Grenulaan nummers 44 tot en met 55. De weg is ter plaatse afgesloten en omleidingsroutes zijn ingesteld. Ook zijn er een aantal parkeerplaatsen buiten gebruik. Alle bewoners kunnen te allen tijde hun woning bereiken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Holland Drilling en aansluitend H4A Leidingbouw. Zij hebben bij de omwonenden een brief in de bus gedaan.

Benodigde leidingen trekken
In de buis komen een drinkwaterleiding, glasvezelverbindingen, een rioolpersleiding en elektriciteitskabels voor het gebouw aan de nieuwe dienstenhaven. Voor het intrekken van deze buizen maakt de aannemer gebruik van hetzelfde type machine die ook in 2017 de mantelbuis heeft ingetrokken. In de eerste week van april zijn de voorbereidende werkzaamheden. In de tweede week van april stelt de aannemer de machine op die de buizen door de mantelbuis gaat trekken. De ingevoerde kabels en leidingen, worden aansluitend verbonden met de aanwezige kabels en leidingen in de Grenulaan.