Heien/trillen damwand west van de Nieuwe Sluis

5 april 2019

We zijn begonnen met het heien/trillen van het ankerscherm voor de westelijke damwand van de sluiskolk van Nieuwe Sluis. Om de diepwand van de sluis op deze locatie te verankeren moeten we een damwand realiseren waarin de legankers vanaf de diepwand vast worden gezet. We werken aan het ankerscherm tussen 7.00 en 19.00 uur tot begin mei. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten te monitoren.
trillen heien diepwand

Damwand en combiwand
In totaal heien/trillen we ongeveer 345 meter kade met damplanken tot 5,5 en 7 meter diep de grond in. Dit gebeurt achter de diepwand die als muur van de sluis dient, vlakbij de weg. Op de plek waar straks de twee bodemroosters van de Nieuwe Sluis komen, moeten we een stuk combiwand realiseren. De legankers op deze locatie zijn langer dan voor de rest van de ankerwand. Omdat we vlak langs de huidige bypass Westsluis werken waardoor er beperkte ruimte is voor bevestiging van de legankers, moeten we op de plek van de bodemroosters een extra stevige ankerwand maken. Op deze twee stukken van 45 meter heien/trillen we in totaal 46 palen van ongeveer 17 meter diep de grond in. De buispalen komen met regulier transport naar het bouwterrein. Het is door deze werkzaamheden dat de markante verkeerstoren bij de Westsluis moest worden gesloopt, om ruimte te maken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen.