Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Hijswerk voor diepwand buitenhoofd

20 juni 2019

Komende tijd werken we onder meer aan het buitenhoofd, daar waar de deuren en brug van de sluis komen. Om een groot deel van het buitenhoofd te kunnen realiseren, moeten we zand opspuiten. Een kleiner deel realiseren we op het bouwterrein Zeevaartweg, waar al grond is. Op dat stuk ligt al de diepwand die de westelijke kolkwand vormt van de Nieuwe Sluis. Vanaf 24 juni werken we ongeveer zes weken aan het vervolgstuk van de diepwand. We moeten hiervoor wapeningskorven langs de openbare weg hijsen.
verkeer en publiek dient buiten de groene veiligheidscirkel te blijven
Verkeer en publiek dient buiten de groene veiligheidscirkel te blijven gedurende de hijswerkzaamheden.

Hijsen wapeningskorven nabij weg
Het onderste deel van het buitenhoofd ligt op het bouwterrein Zeevaartweg nabij de Frontmuur Noordwest. Hier is begin dit jaar de weg verlegd, waardoor al het verkeer tussen de buispalen aan de ene kant passeert en het bouwterrein aan de andere kant. De wapeningskorven die nodig zijn voor de diepwanden worden ongeveer 40 meter hoog gehesen. Dit met een kraan van circa 60 meter hoog. Ten behoeve van de veiligheid zetten we verkeersregelaars in om de doorstroming van het wegverkeer, fietsers en voetgangers te garanderen. Het is niet mogelijk om te stoppen en het hijsen van de korven vanaf de bypass Frontmuur Noordwest te bekijken. Dit zal een aantal keer per week hooguit enkele uren per dag nodig zijn. Op andere tijdstippen en vanaf andere locaties kunnen geïnteresseerde voorbijgangers de werkzaamheden rustig bekijken. Er is geen hinder voor het verkeer tijdens het hijsen van de korven.