Werkzaamheden nieuwe zebrapad

27 augustus 2019

Op donderdag 29 augustus 2019 leggen we een aantal tegels in het verlengde van het nieuw aangelegde zebrapad op het midden van het sluizencomplex. Het zebrapad eindigt nu in een grasstrook, waardoor voetgangers slechts aan één kant voorbij de lantaarnpaal het voetpad kunnen bereiken. Dat is met de aanleg van deze tegels opgelost. Hierdoor loopt straks de voetgangersoversteekplaats over in het voetpad.
Zebrapad Nieuwe Sluis Terneuzen

De werkzaamheden voeren we uit tussen 09.00 en 16.00 uur. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren zijn verkeersregelaars aanwezig. Naar verwachting ondervindt het doorgaande verkeer geen hinder.