Opspuiten binnenhoofd en sluisplateau Nieuwe Sluis

10 september 2019

De opspuitwerkzaamheden van het binnenhoofd en oostelijk sluisplateau van de Nieuwe Sluis zijn in volle gang. Het binnenhoofd is het sluishoofd – daar waar de deuren en bruggen komen – aan de kant van het kanaal Gent-Terneuzen. De sleephopperzuiger genaamd Lange Wapper gaat de komende drie tot vier weken dag en nacht volop zand baggeren op de Westerschelde om dit vervolgens via de speciaal aangelegde baggerleiding te transporteren naar de locatie van het sluisplateau en het binnenhoofd. We spuiten circa 530.000 kuub zand op om dit te realiseren. Ook wordt de Buitenhaven West verder verdiept. De hopper maakt plaats voor passerende scheepvaart en veroorzaakt dus geen hinder.
Zand opspuiten

Baggeren
Aannemerscombinatie Sassevaart zet de hopper Lange Wapper in die een capaciteit heeft van 13.700 m3. Met haar afmetingen van 130 meter lang, 27 meter breed en een maximale diepgang van 10 meter is ze een moderne hopper met ruime ervaring sinds 1999. Dit type schip kan met behulp van sterke pompen en motoren onder andere onderhoudsbaggerspecie en waterbodem - oftewel zand en slib - opzuigen om te gebruiken of elders op de Westerschelde te storten. De specie die we baggeren in de Buitenhaven West storten we in de speciaal daarvoor aangewezen vakken op de Westerschelde. Het zand dat we opspuiten voor de bouw van de Nieuwe Sluis zuigen we op in andere aangewezen baggervakken. Met een cyclus van ongeveer zeven uur is de Lange Wapper volcontinue aan het werk. In die zeven uur wordt er gevaren, gebaggerd, ligplaats ingenomen in de Buitenhaven West en zand opgespoten via de baggerleiding.

Baggerleiding
We hebben eerder al voor het buitenhoofd de baggerleiding voor de opspuitwerkzaamheden geïnstalleerd. Voor het binnenhoofd en het sluisplateau is op het bouwterrein het leidingwerk inmiddels verlengd naar de juiste locatie. Aan de wal op het bouwterrein Zeevaartweg en naast de weg op de Korte Middenhavendam (vanaf de Frontmuur Noordwest tot aan het gebouw van de Koninklijke Marechaussee) liggen de leidingen klaar. Hiertussen is eerder dit jaar de baggerleiding met een brugconstructie over de weg Buitenhaven geplaatst. Door de baggerleiding is er geen zandtransport over de weg of extra scheepvaart door de sluis nodig. Vanuit de Buitenhaven West transporteren we het zand vanuit de hopper via de baggerleiding naar de juiste locatie.

Drijvende leiding in Buitenhaven West
Om het gebaggerde zand vanuit de hopper naar de vaste baggerleiding op de wal te transporteren is een stuk drijvende leiding geïnstalleerd in het verlengde van de Korte Middenhavendam, de landtong tussen de Westsluis en huidige Middensluis. De 180 meter drijvende leiding heeft enige tijd achter de oostelijke meerpalen in de Binnenhaven West gelegen en is in september per schip onder begeleiding van een loods de Westsluis gepasseerd. Wanneer de hopper niet gekoppeld ligt aan de drijvende leiding, buigen we deze om en verankeren hem zodat hij niet in de vaargeul ligt. De hopper ligt per cyclus van zeven uur ongeveer anderhalf uur in de Buitenhaven West om het gebaggerde zand te lossen. De hopper drijft in het verlengde van de Korte Middenhavendam of ligt vlakbij tegen paal 2 en paal 4, achter in de voorhaven. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en de aanwijzingen van de Nautische Verkeerscentrale Terneuzen. Hierbij wordt rekening gehouden met passerende scheepvaart om hinder te voorkomen.

Retourwater in Buitenhaven West
Bij het opspuiten van het zand vanuit de Lange Wapper naar het binnenhoofd en sluisplateau komt via de baggerleiding ook water mee. Dit is om het zand hydraulisch te kunnen transporteren. Naast de baggerleiding is ook een retourleiding geïnstalleerd om dit overtollige water af te voeren. Met zogenaamde baggerschermen die we eerder dit jaar hebben ingetrild houden we de opgespoten grond voor het binnenhoofd en sluisplateau op zijn plaats. Binnen dit vak brengen we aan de ene zijde de grond via de baggerleiding in het water en aan de andere zijde pompen we het overtollige water eruit. Deze zogenaamde pompput is speciaal voorzien om het zout water van de Buitenhaven niet te mengen met het zoete water van de Binnenhaven. De retourleiding komt uit net ten zuiden van de oostelijke meerpalen in de Buitenhaven West. Dit is op ruime afstand van het remmingwerk en de invaart van de Westsluis. Door de gekozen locatie, het geringe uitstroomvolume en de korte duur per baggercyclus is er geen hinder voor de scheepvaart.

Fasering realisatie binnenhoofd en sluisplateau
Na het opspuiten moet het zand ongeveer vier weken verdichten voordat we verder kunnen met onze werkzaamheden. Uiteindelijk is medio 2020 de tweede compacte droge bouwkuip gereed. In deze veilige bouwkuip voeren we de complexe betonwerken uit aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem. Dit gebeurt op 25 meter diepte, kijkend vanaf de rand van de bouwkuip. Voorbijgangers kunnen vanaf het uitkijkpunt in de bouwkuip aan het buitenhoofd kijken. Vanaf de webcam is als het goed is een groot deel van de bouw van het binnenhoofd te volgen.