Sloop remmingwerk Middensluis

27 september 2019

Dinsdag 1 oktober 2019 starten de sloopwerken van het remmingwerk ten noordoosten van de Middensluis in de Buitenhaven West. De circa 210 meter lange remming verdwijnt grotendeels om ruimte te maken voor de nieuwe dienstenhaven. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. Om hinder voor de scheepvaart te beperken, werken we zoveel mogelijk tijdens de laagwaterstremming van de Middensluis.
Remmingwerk Middensluis

40 meter remming blijft
De eerste veertig meter remmingwerk aansluitend aan de betonnen wand blijft zo lang als mogelijk behouden voor het schutproces van de Middensluis. Uiteindelijk verdwijnt tegen het einde van het project de gehele Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis en de in- en uitvaart van de dienstenhaven.

Werkzaamheden
Het slopen van het remmingwerk vindt plaats vanaf het water. Nadat diverse onderdelen gedemonteerd zijn, wordt het remmingwerk losgebrand en buispalen getrokken. Enkele sleepboten voeren alles af richting Gent. Om het eerste deel van de remming te kunnen behouden, trillen we een buispaal van het te slopen deel uit en herplaatsen we op de kop van het resterende remmingwerk. De meest noordelijke grote buispaal die momenteel het einde van het bestaande remmingwerk aangeeft, blijft nog staan tot medio december. Om deze buispaal te trekken en af te voeren is zwaarder materieel nodig.