Toename grondtransporten naar Nieuw Neuzenpolder

27 september 2019

De komende periode is er een toename van het aantal transporten tussen het bouwterrein van de Nieuwe Sluis en de Nieuw Neuzenpolder. Vorige week is er bij steekproeven grond gevonden die opnieuw getoetst moet worden om te kunnen beoordelen of deze geschikt is om te verspreiden op de Westerschelde. Het uitvoeren van deze toetsen neemt enige weken in beslag. Gezien de beperkte opslagruimte op het sluizencomplex, slaan we de grond tijdelijk op bij het tijdelijke depot in de Nieuw Neuzenpolder. Zodra de eindbestemming bekend is, wordt de grond weer afgevoerd.
Nieuw Neuzenpolder
Vanaf maandag rijden vrachtwagens vanaf het bouwterrein van de Nieuwe Sluis naar de Nieuw Neuzenpolder. Om het verlaten en oprijden van het bouwterrein veilig te laten verlopen, zetten we verkeersregelaars en een veegwagen in. De transporten vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. In totaal zijn er per uur circa acht retourvrachten. Gezien de grote hoeveelheid grond rijden we later tussen 7.00 tot 19.00 uur met grond. We blijven de verkeersveiligheid goed in de gaten houden.