Grondtransport bij dienstenhaven

10 oktober 2019

Vanaf donderdag 17 oktober 2019 vinden er grondtransporten plaats vanaf de dienstenhaven naar het gronddepot naast de Middensluis. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, maken we gebruik van het feit dat de Middensluis bij laag water niet in gebruik is. Het wegverkeer wordt door de bestaande dynamische routering over het sluizencomplex geleid via de zuidelijke brug.
Grondtransport Middensluis
route grondtransport

Het kantoor van de Marechaussee en politie en de calamiteitensteiger blijven bereikbaar door de inzet van verkeersregelaars. We werken tijden de stremming van de Middensluis, maar wel alleen tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting duurt het werk tot medio november 2019.

Werkzaamheden dienstenhaven
De transporten zijn nodig voor de werkzaamheden aan de dienstenhaven. In de West Buitenhaven komt een dienstenhaven voor maritieme dienstverleners die direct connectie hebben met het sluizencomplex. Bij de haven komt ook een gebouw voor de politie, de Koninklijke Marechaussee, Boluda en het hoofdkantoor inclusief verkeersleiders en werkplaats van Muller Maritime Holding (MMH). De vaartuigen van deze partijen komen in de dienstenhaven te liggen.