Bredere schepen toegestaan door Kapitein Rooiboskanaal

23 december 2019

Per 1 januari 2020 zijn bredere schepen toegestaan door het tijdelijke doorvaartkanaal: Kapitein Rooiboskanaal. Hiervoor was toegestaan: 105 meter lengte x 9,5 meter breedte x 3 meter diepgang (CEMT IVa klasse). De nieuwe toegestane breedte wordt 9,65 meter.
Kapitein Rooiboskanaal

De verruiming van de toegestane breedte is op verzoek van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Uit nader onderzoek is gebleken dat het ook mogelijk is. Wel gelden de volgende voorwaarden: niet voor kegelschepen en enkel voor bredere schepen voorzien van een boegschroef.