Vervolg verwijderen afmeerpalen Goessekade

26 november 2020

Na de twee noordelijke afmeerpalen eerder dit jaar verwijderen we de komende weken de laatste vier oude afmeerpalen aan de Goessekade.
Nieuwe afmeerpaal door oude afmeerpaal heen

Volgende week baggeren we de oude afmeerpalen leeg. De week daarop branden duikers de palen van binnen uit af, tot 2 meter onder het nieuwe bodemniveau. Hierbij is een patrouillevaartuig aanwezig.

Na het verwijderen van de afmeerpalen brengen we bodembescherming aan ter hoogte van de verwijderde palen en rondom de nieuwe afmeerpalen. In januari 2021 worden de nieuwe afmeerpalen vrijgegeven voor de scheepvaart.