Betonwerk binnenhoofd van start

12 januari 2021

Het onderwaterbeton is gestort, de bouwkuip is droog en de torenkranen zijn er klaar voor. In navolging van het buitenhoofd kunnen we nu ook met de complexe betonwerken van de drempel, brugkelder en de deurkassen van het binnenhoofd beginnen.
Werkzaamheden in het binnenhoofd

De torenkranen zijn al actief bij de voorbereidende werkzaamheden voor het betonwerk. We brengen een soort folie op de bouwkuipwanden aan waar nog een wand van beton tegen wordt gestort en we brengen bekisting aan waarin later het beton voor de vloeren wordt gestort.

 

Zoutdrempel aan de kant van het kanaal

De drempel is het vloergedeelte voor het invaren van de sluis waar de sluisdeur op aansluit als de deur gesloten is. Anders dan bij het buitenhoofd, wordt de drempel van de sluis aan de kant van het binnenhoofd hoger. Aan de kant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen maken we namelijk een zoutdrempel. Die moet het zoute water van de Westerschelde zoveel mogelijk tegenhouden. Daarvoor maken we een bekisting van ruim 6 meter hoog.

 

Betonvloeren

Op 18 januari 2021 starten we met het aanbrengen van de wapening voor de vloer van de deurkas. De deurkas is het gedeelte waar de sluisdeuren in schuiven om schepen door te laten. Aan zowel de noordkant als de zuidkant van de sluis komen twee sluisdeuren. Deze deuren wegen ongeveer 2000 ton per stuk. Een week later gaan we ook aan de slag met het vlechtwerk voor de drempel en de brugkelder. Vanwege de dikte en de vorm van de betonnen vloeren brengen we die in zeven lagen aan. Voor alleen al de deurkas en de drempel is ongeveer 3300 ton wapening nodig met in totaal een lengte van circa 450 kilometer. Dat komt overeen met de lengte van de Nederlandse kust.

 

Huisvesting

Voor de betonwerken zijn veel mensen nodig. Daarvoor zetten we arbeidsmigranten in. Deze  collega's worden in goed overleg met de gemeente Terneuzen gehuisvest in het reguliere woningaanbod. Directe omwonenden worden nader geïnformeerd. De medewerkers worden voorzien van informatie over activiteiten en andere praktische wetenswaardigheden van de omgeving.