Heiwerkzaamheden dienstenhaven

22 april 2021

De komende periode voeren we diverse heiwerkzaamheden uit in de dienstenhaven. De eerste 18 palen heien we in mei 2021.
Nieuwe kade dienstenhaven

Bruggen en steigers

In de dienstenhaven komen loopbruggen, een loopsteiger, een dienstenbrug, dienstensteiger en een afmeersteiger. In mei 2021 heien we daarvoor 18 palen de bodem in. Tijdens de werkzaamheden slaan we deze palen op een ponton op. De palen trillen we vanaf het ponton in de bodem. Als ze geplaatst zijn, voorzien we de palen van deksels. Vervolgens brengen we bodembescherming aan in de dienstenhaven.

Voor de dienstenbrug plaatsen we een stalen landhoofd op de kade. Daarop wordt het bewegende deel van de brug bevestigd. De dienstenbrug vormt de verbinding tussen de kade en de drijvende steigers. In het najaar plaatsen we de drijvende delen. De palen zorgen ervoor dat deze drijvende delen op hun plaats blijven.

dienstenhaven bruggen en steigers

Gebouw dienstenhaven

We starten dit jaar met de bouw van het dienstengebouw. Maritieme dienstverleners, zoals Multraship, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee nemen hierin hun intrek. De fundering van het dienstengebouw brengen we aan met schroefpalen met groutinjectie. We boren daarbij buizen in de grond die voorzien zijn van een schroefkop. Vervolgens brengen we wapening in de buizen aan en worden de buizen gevuld met beton. Het voordeel van deze methode is dat die trillingsarm is, waardoor de geluidshinder minimaal is.

 

Combiwand kade dienstenhaven

In het zuidelijke deel van de dienstenhaven brengen we medio 2021 een combiwand aan van 44 meter. Deze dient als keerconstructie. Daarvoor verleggen we de inrit naar de verkeerscentrale en de dienstenhaven.

Monitoring

Heiwerkzaamheden voeren we altijd overdag uit. Zo voorkomen we ’s nachts geluidsoverlast. Met behulp van strategisch geplaatste meetinstrumenten houden we de trillingen tijdens de werkzaamheden in de gaten. Ruim voordat eventuele schade kan ontstaan, waarschuwt het systeem ons. We houden de werkzaamheden dan extra in de gaten en passen, wanneer nodig, de werkwijze aan.