Kopje van Kanada (bijna) gereed

15 september 2021

De afgelopen periode hebben we de havenmond van het sluizencomplex verbreed door een deel van het Kopje van Kanada af te graven. Dat is nodig voor de toekomstige toestroom van meer en grotere schepen als de Nieuwe Sluis klaar is. De werkzaamheden op het Kopje van Kanada ronden we op 30 september 2021 af. Daarna zijn er af en toe nog baggerwerkzaamheden in het water.
Kopje van Kanada

Fietspad weer open!

Het fietspad langs de Buitenhaven en het Kopje is vanaf vrijdag 1 oktober 2021 weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Voor autoverkeer is het Kopje van Kanada helaas nog niet te bereiken. De Nieuw Neuzenweg blijft voor verkeer en fietsers gesloten tot het einde van het project. Dit in verband met het bouwverkeer van en naar de Nieuw Neuzenpolder. De weg langs de Buitenhaven is een onderhoudsweg en het is dus niet toegestaan om te gebruiken voor normaal wegverkeer.

 

Havenlicht

Voor het afgraven van het Kopje van Kanada stond het bestaande havenlicht in de weg. Een tijdelijk havenlicht zorgde voor het veilig in- en uitvaren van de scheepvaart. Het vaste havenlicht staat inmiddels op zijn nieuwe plaats op het Kopje. Het tijdelijke havenlicht is weggehaald.