Opladen deuren en bruggen

17 februari 2022

Het duurt niet lang meer voordat het transportschip Zhen Hua 34 in China aankomt. Na aankomst worden de deuren en bruggen opgeladen. Een uiterst precieze en zorgvuldige klus. Het opladen van de twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren staat gepland tussen eind februari en begin maart 2022.
Brug in China

Het schip Zhen Hua 34 is 245 meter lang en 42 meter breed. Alle onderdelen passen op dit schip, de sluisdeuren plaatsen we onderaan en de bruggen erbovenop. Het laden is een uiterst precieze klus en moet zorgvuldig gebeuren. Dit neemt enige tijd in beslag. Na het laden van de onderdelen, vertrekt het transportschip Zhen Hua 34 voor een reis van ongeveer twee maanden vanuit China naar Nederland. Het schip vaart via Zuid-Afrika. Het invaren van de deuren en plaatsen van de bruggen in Terneuzen is pas later gepland. Daarom gaan de onderdelen eerst naar een opslaglocatie in de Kanaalzone. Om precies te zijn in de Autrichehaven in Westdorpe.

Sluisdeuren op het terrein in China
Links de sluisdeuren en rechts een brug op het terrein van Pjoe in China