Aanbrengen eerste deel Frontmuur Noordoost

23 juni 2022

Als onderdeel van de nieuwe primaire waterkering zijn we gestart met het aanbrengen van het eerste deel van de Frontmuur Noordoost. Deze combiwand komt op het sluisplateau tussen het buitenhoofd en het tijdelijke doorvaartkanaal. Morgen starten de heiwerkzaamheden voor dit werk.
Buitenhoofd
Heistelling

Extra lange palen

Om plaats te maken voor de werkzaamheden hebben we eerder al een aantal torenkranen afgebroken. De aan te brengen combiwand bestaat uit tien buispalen en tien damwandplanken. Ter voorbereiding zijn de heipalen, van 30 ton per stuk, met een ponton over het water aangevoerd. Vanwege de diepte van de waterbodem zijn de heipalen maar liefst 41,5 meter lang. De palen komen tot 34 meter onder NAP. De gaten waar de palen komen, hebben we alvast voorgeboord met een zogenoemde avegaar (grondboor) en voorzien van bentoniet (dit kleimengsel houdt de gaten stevig totdat de palen geplaatst worden). Daardoor gaat het plaatsen van de extra lange palen gemakkelijker en hoeft er minder getrild en geheid te worden.

 

Heiwerkzaamheden

We beginnen met de palen het dichtst bij het water en werken naar de brugkelder van het buitenhoofd toe. De drie palen het dichtst bij de brugkelder brengen we borend de grond in. Daarmee voorkomen we teveel trillingen en daardoor eventuele zettingen aan de betonwerken van de brugkelder. De overige palen brengen we trillend aan. Vervolgens heien we de palen na. Dit kan in de nabije omgeving te horen zijn. Als we de boorpalen hebben aangebracht, omhullen we deze met grout (een mengsel van onder andere cement en water). Het tijdelijke bentoniet wordt dan door het vastere groutmengsel verdrongen. Het grout zorgt voor de verankering van de palen. Deze werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag en ronden we in juli af.

 

Afwerking frontmuur

In een latere fase trekken we de muur/combiwand door in het tijdelijke doorvaartkanaal en verbinden we deze met de reeds aangebrachte wand van de primaire waterkering aan de andere kant. Daarmee is het tijdelijke doorvaartkanaal dan helemaal gesloten.