Zonnepanelen op Axelse Vlakte

27 juni 2022

De energie die de Nieuwe Sluis straks gebruikt, gaan we zoveel mogelijk groen opwekken en dat doen we met zonnepanelen. Deze komen op de nieuwe gebouwen, dus op het bediengebouw naast de sluis en op de nieuwe loods van Rijkswaterstaat op de Schependijk. Mede omdat er verder op het sluizencomplex geen ruimte is, komt er ook een zonnepark op een slibdepot van Rijkswaterstaat in de Dekkerspolder op de Axelse Vlakte bij Westdorpe.
Dekkerspolder

Het slibdepot in de Dekkerspolder krijgt met het plaatsen van een zonnepark een duurzame toepassing. We zijn al een tijdje bezig om het terrein klaar te maken voor de plaatsing van de zonnepanelen. We hebben een nieuwe toegang tot het terrein gemaakt en maatregelen genomen voor de flora en fauna. Binnenkort plaatsen we een hekwerk om het terrein en werken we aan de elektrische aansluiting op het netwerk. Daarna kunnen we de zonnepanelen gaan plaatsen, zodat bij oplevering van de Nieuwe Sluis deze energieneutraal opereert.