Tijdelijk niet spuien via Middensluis

6 september 2022

Vanaf 26 september 2022 kan niet meer gespuid worden via de Middensluis. Om wateroverlast op het kanaal van Gent naar Terneuzen te voorkomen, neemt de Oostsluis (tijdelijk) de spuifunctie over. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de nacht en weekenden om de hinder voor de scheepvaart te beperken. Ook wordt de waterverdeling rond Gent anders ingeregeld. De maatregel duurt maximaal zes maanden. Daarna kan spuien via de Nieuwe Sluis plaatsvinden.
Middensluis en Oostsluis

Doordat de spuifunctie van de Nieuwe Sluis via het omloopriool nog niet in werking is, moet worden teruggevallen op deze alternatieve spuivoorzieningen. Door het spuien anders te regelen dan via de Middensluis kunnen we bepaalde werkzaamheden eerder en zonder beperking uitvoeren. Denk aan het dempen van het Kapitein Rooiboskanaal en verleggen van de primaire waterkering op die locatie.

Waterafvoer via Vlaanderen

Waterafvoer via Vlaanderen

Met Vlaanderen liggen verdragsrechtelijke afspraken over de maximale waterafvoer als een van de sluizen in Terneuzen niet kan spuien. Hiervan maken we nu gebruik. Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de Vlaamse en Nederlandse waterbeheerders om de afvoer goed te regelen. De afvoerverdeling rondom Gent is mogelijk via het Kanaal Gent-Oostende (Beernem - Brugge - Oostende) en het Afleidingskanaal Leie (Schipdonk - Zeebrugge). Ook kan afhankelijk van het getij water afgevoerd worden via de Zeeschelde via de stuwen bij Zwijnaarde en Merelbeke.