Verbeterpunten voor vervolg sloop Middensluis

18 oktober 2022

Op 23 maart 2022 is de westelijke kadewand van de Middensluis met explosieven gesloopt. De plof die bij de uitvoering van het werk is ontstaan, heeft meer hinder in de omgeving veroorzaakt dan vooraf verwacht. Direct na de werkzaamheden is gestart met onderzoek naar de oorzaak. Bij het onderzoek is samen met externe deskundigen het uitgevoerde werk geanalyseerd. Hieruit blijkt onder andere dat teveel explosieven zijn gebruikt die te kort op elkaar zijn afgegaan. Verbeterpunten nemen we mee in het plan voor de oostelijke wand en vervolgens bij de sloop van de rest van de Middensluis.
Middensluis

Meerdere oorzaken voor te grote plof

Voor de grote plof van eind maart 2022 is niet specifiek één oorzaak te noemen. Het is een combinatie van meerdere factoren geweest. De berekeningen die in de voorbereiding zijn gedaan, vertonen gebreken. Hierdoor is teveel springstof gebruikt en deze is in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. Dit heeft geleid tot meer trillingen dan vooraf ingeschat met een te groot effect op de bebouwing in de omgeving.

Middensluis

Verbeterpunten voor plof oostelijke wand

De westelijke wand aan de zuidkant van de Middensluis is nu gesloopt. Voor de sloop van de oostelijke wand van de Middensluis is een nieuw springplan in de maak. De verbeterpunten uit het onderzoek die we hierbij meenemen zijn:

  • De hoeveelheid explosieven per eenheid materiaal wordt teruggebracht
  • De eenheidslading wordt aanzienlijk teruggebracht;
  • Het tijdsinterval tussen afgaan van ladingen wordt verruimd waardoor de totale tijdsduur van de plof langer wordt;
  • Gezien de gevoelige en variabele ondergrond van met name de oudere bebouwing in Terneuzen, wordt de veiligheidsfactor opnieuw bepaald;
  • Het materiaal voor afdekking van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
  • De gewenste perimeter van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
  • Het aantal trillingsmeters wordt verhoogd tot een totaal aantal van tien trillingsmeters;
  • Ook de externe experts van het onderzoek blijven betrokken in het vervolgtraject.

Met het nemen van deze maatregelen voorkomen we dat het vervolg van de sloop van de Middensluis nogmaals schade oplevert voor de omgeving. Zodra het vervolgplan voor de oostelijke wand later dit jaar gereed is, kunnen we meer over de exacte uitvoering vertellen en wanneer de plof gaat plaatsvinden. 

Vervolg sloop Middensluis

Op langere termijn moeten we ook de resterende delen van de Middensluis aan de noordkant slopen. Ook hiervoor is het de bedoeling om explosieven te gebruiken. We nemen hierbij de geleerde lessen van de eerdere plof(fen) mee. Uiteraard doen we er alles aan om herhaling van schade te voorkomen.

Afhandeling schademeldingen

In totaal zijn circa 200 schades gemeld na de eerste plof in maart 2022. De meeste bewoners en eigenaren van de gemelde schades zijn geïnformeerd door het onafhankelijke schadebureau of ze voor compensatie (door middel van herstel of schadeloosstelling) in aanmerking komen. Dit is bij meer dan de helft van de meldingen het geval. De eerste herstelwerkzaamheden op locatie zijn uitgevoerd.