2-5 juni weekendafsluiting sluizencomplex Terneuzen

26 mei 2023

In het weekend van 3 en 4 juni sluiten we de weg over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis aan op de bestaande weg. We sluiten dat weekend vanaf vrijdag 2 juni 19.00 uur het hele sluizencomplex af voor gemotoriseerd verkeer. Maandag 5 juni 06.00 uur gaat de weg weer open.
Omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer
Omleidingsroute automobilisten

Omleidingsroute 

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Sluiskilbrug of Sluiskiltunnel. De omleidingsroute staat aangegeven met gele borden.   

Fietsers en voetgangers 

Het sluizencomplex blijft open voor langzaam verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. (Brom)fietsers en voetgangers volgen bij een openstaande noordbrug de omleidingsroute via de sluisdeur naast de zuidbrug van de Westsluis. Deze route staat aangegeven met gele borden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. 
 

Nieuwe route 

Aannemerscombinatie Sassevaart werkt deze zomer aan de definitieve route over het sluizencomplex. Onderdeel daarvan is de verbinding tussen de zuidbrug van de Westsluis en de zuidbrug van de Nieuwe Sluis en de route ten westen van de Nieuwe Sluis richting de tijdelijke brug. De aannemer verwijdert de bestaande wegverharding en legt daarna de nieuwe weg aan.

Route voor voetgangers en (brom)fietsen
Route voor voetgangers en (brom)fietsen tijdens de weekendafsluiting