Wegverkeer over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis

20 juli 2023

Vanaf 21 juli rijdt het wegverkeer over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis. De route over het sluizencomplex verandert daarmee. De tijdelijke brug over de sluiskolk is niet meer nodig en breken we af. Het uitkijkpunt verhuist naar een nieuwe plek.
Nieuwe route over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis
Nieuwe route over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis

De nieuwe wegen over het sluizencomplex via de Nieuwe Sluis leggen we in delen aan. De zuidbrug over de Nieuwe Sluis is klaar als doorgang voor het wegverkeer. Ook de wegen ernaartoe zijn aangelegd. Vanaf vrijdag 21 juli leiden we het wegverkeer over de zuidbrug van de Nieuwe Sluis. Dat gebeurt in de loop van deze dag. Het langzame verkeer - fietsers en voetgangers - wordt voorlopig in beide richtingen langs één kant van de weg over het gehele sluizencomplex geleid.
 

Uitkijkpunt verplaatst

Het uitkijkpunt verhuist mee met de nieuwe route. Vanaf de ingebruikname van de nieuwe route via de zuidbrug is het uitkijkpunt te vinden aan de oostkant van het sluisplateau van de Nieuwe Sluis.

Noordbrug en nieuwe rotonde

Later dit jaar sluiten we de route over het sluizencomplex ook aan op de noordbrug van de Nieuwe Sluis. Daarna volgen nog de aansluitingen van de nieuwe rotonde tussen de Oostluis en de Nieuwe Sluis op de beide bruggen van de Oostsluis. Deze nieuwe rotonde leggen we de komende maanden aan.