Resultaat omgevingsonderzoek: een 8,4!

11 oktober 2023

Dit najaar onderzochten we voor de vierde keer hoe u de bouw en de informatievoorziening van en over de Nieuwe Sluis ervaart. We kregen een 8,4 als rapportcijfer voor het project. Onze informatievoorziening werd beloond met een 8,5. Daar zijn we trots op!
Tevreden bezoekers van het sluizencomplex
Tevreden bezoekers van het sluizencomplex

Bij de vorige meting, in 2021, scoorde het project als geheel nog een 8,8. De verklaring voor het wat lagere rapportcijfer is waarschijnlijk dat meer mensen dan voorheen (22% tegenover 15% bij de vorige meting) last hebben van de bouw, zoals geluids- of stofoverlast, nachtelijk lawaai, trillingen en langzaam werkverkeer. We voerden ploffen uit en werkten vaker aan de weg. Er zijn iets minder mensen blij met de aanleg van de Nieuwe Sluis.

Een 8,5 voor de informatievoorziening

Hoewel ons rapportcijfer dus wat lager is, zijn de meeste mensen nog altijd erg positief over het project. 85% geeft aan (zeer) waarschijnlijk positief over het project te praten tegen anderen. Ook beoordelen de deelnemers aan het onderzoek de informatievoorziening met een 8,5 nog steeds heel positief. Dit rapportcijfers is hetzelfde als twee jaar geleden. De meeste mensen zijn goed op de hoogte van de noodzaak van de bouw van de Nieuwe Sluis en de voortgang van de bouw. Men herinnert zich vooral informatie te hebben gehad over deze onderwerpen. En over de soort werkzaamheden die uitgevoerd worden en de hinder die ze daarvan zouden kunnen ondervinden.

Op de hoogte blijven

Een aantal mensen heeft informatie gemist. Ze noemen dan informatie over de route over de sluizen en de momenten waarop er afsluitingen zijn. Informatie over technische details van de bouw wordt gewaardeerd. Daarover zouden sommigen wel meer willen weten. De ondervraagden blijven vooral op de hoogte via de website en onze digitale nieuwsbrief. Een groter aantal mensen geeft nu aan dat ze via sociale media op de hoogte willen blijven.

De ploffen

Vrijwel alle ondervraagden hebben iets gehoord over de ploffen van de Middensluis. 40% heeft de ploffen zelf gevoeld of gehoord. Slechts een paar ondervraagden (5) hebben schade ondervonden. Van deze mensen zijn er drie tevreden en twee ontevreden over de schadeafhandeling.

Contact met de Nieuwe Sluis

Ongeveer 40% van de ondervraagden geeft aan wel eens contact met de Nieuwe Sluis te hebben gezocht, vooral via e-mail. De meesten daarvan zijn (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van de Nieuwe Sluis en over de reactie en snelheid van de reactie op een klacht of vraag.

Blijf ons volgen

De resultaten van het onderzoek zijn voor ons een aansporing om vooral door te gaan met het geven van algemene informatie over de bouw van de Nieuwe Sluis en alles daarom heen. Daarbij houden we oog voor (technische) details. Waar mogelijk blijven we daar aandacht aan geven, vooral via onze Facebook-Instagram en LinkedIn-accounts. Houd dus onze website in de gaten, neem een abonnement op onze digitale nieuwsbrief en volg ons op sociale media!

Wie deed er mee?

In de periode 21 augustus-18 september 2023 vulden 168 mensen een online vragenlijst in. Daarvan was driekwart man en een kwart vrouw. De meeste invullers (57%) is 65 jaar of ouder. 60% van de respondenten woont in de omgeving van het sluizencomplex, waarvan de helft binnen een straal van drie kilometer. Een kwart van de respondenten rijdt geregeld over het sluizencomplex.