Verwijderen 7.000 heipalen Middensluis

3 januari 2024

Een groot deel van de oude Middensluis is ondertussen door de sloopwerken verdwenen. Na de kerstvakantie starten we met het verwijderen van een onzichtbaar onderdeel: de meer dan 7.000 heipalen in de vloer van de Middensluis.
Backhoe dredger Peter the Great (foto DEME Group)
Backhoe dredger Peter the Great (foto DEME Group)

Peter the Great

We beginnen aan de zuidzijde van de vloer. Backhoe dredger Peter the Great, een hydraulische graafmachine op een ponton, verwijdert de grond rondom de palen. Als er voldoende grond is verwijderd, komen de palen los en zullen de heipalen door de opwaartse kracht van het water opdrijven. Het drijvende hout scheppen we met een kraan vanaf een ponton uit het water. Het hout wordt dan direct in beunbakken geschept.

Drijfhout

Om te voorkomen dat het hout te ver afdrijft en verder in de West-Buitenhaven of de Westerschelde terecht komt, treffen we maatregelen. We leggen een drijvende leiding aan naast het werkgebied van de oude Middensluis. Aan de noordkant sluiten we deze af met beunbakken. Een werkschip assisteert bij het begeleiden van het drijvende hout richting de beunbakken en vist afgedreven hout uit het water.

Meer dan honderd jaar oud

De duur van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de staat van de heipalen. Omdat het om een zeer oude fundering gaat –de heipalen zitten al meer dan honderd jaar in de grond - weten we niet precies in welke staat we de palen aan zullen treffen.

Het aanbrengen van de 7.000 funderingspalen van de Middensluis, begin 20e eeuw.
Het aanbrengen van de 7.000 funderingspalen van de Middensluis, begin 20e eeuw