Installeren geleidewerken buitenhoofd 

1 juli 2024

Binnenkort starten we met het installeren van de geleidewerken van de Nieuwe Sluis aan de kant van de Westerschelde. Dat doen we met een hijsbok. 

 
Noordzijde Nieuwe Sluis
Noordzijde Nieuwe Sluis

Aanvoer over water 

De fuikvormige geleidewerken zijn een visuele geleiding voor schepen die de sluis in willen varen. Ook voorkomt of beperkt een geleidewerk eventuele schade bij een aanvaring. De geleidewerken aan de noordzijde zijn vergelijkbaar met de geleidewerken aan de kanaalzijde, ze zijn alleen hoger vanwege het getijverschil. 

 

Aanvoeren van de secties  

In de Buitenhaven West beginnen we met het aanbrengen van de staalsecties van het oostelijke geleidewerk. Later in juli volgen die aan de westkant. Vanwege het getij zijn de staalsecties zwaarder uitgevoerd dan die aan de kanaalzijde. De staalsecties zijn te groot om over de weg aan te voeren. Daarom komen ze over water naar de Buitenhaven West 

 

Hijsbok   

We gebruiken een hijsbok voor het kantelen en plaatsen van de secties. In totaal wegen de staalsecties 620 ton. Na het installeren van de staalsecties brengen we meteen de fenderpanelen, bordessen, leuningen, drenkelingenladders en verlichting aan. 

 

Eerder plaatsten we de geleidewerken aan de kanaalzijde