Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Bouwhekken op Schependijk

We plaatsen bouwhekken op de Schependijk vanaf Jongeneel tot aan de zuidelijke punt. Ook worden op de landtong langs de kade van de Zeevaartweg hekken geplaatst. Het hekwerk aan de Schependijk wordt pas verwijderd na het opleveren van de nieuwe kade. De ligplaatsen voor de binnenvaart aan de Schependijk en de Zeevaartweg blijven beschikbaar. Het hekwerk wordt achter de bolders geplaatst tegen de weg aan, zodat door schepen veilig afgemeerd kan worden. Een auto van en aan boord zetten, is op deze locaties alleen niet langer mogelijk. Via de weg zijn de ligplaatsen alleen bereikbaar voor hulpdiensten. De autoafzetplaats aan de Goessekade blijft beschikbaar, net als de openbare kades in het havengebied Terneuzen van North Sea Port.