Bouwhekken op Zeevaartweg, Buitenhaven en Schependijk

Zowel de Schependijk als de Zeevaartweg zijn afgezet met bouwhekken. De ligplaatsen voor de binnenvaart aan de Schependijk en de Zeevaartweg blijven beschikbaar. Het hekwerk wordt achter de bolders geplaatst tegen de weg aan, zodat door schepen veilig afgemeerd kan worden. Een auto van en aan boord zetten, is op deze locaties niet langer mogelijk. Via de weg zijn de ligplaatsen alleen bereikbaar voor hulpdiensten. De autoafzetplaats aan de Goessekade blijft beschikbaar, net als de openbare kades in het havengebied Terneuzen van North Sea Port. Het vaartuig de RWS88, verantwoordelijk voor de ligplaatstoewijzing, en de Verkeerscentrale Terneuzen kennen de actuele stand van zaken en zorgen dat de beschikbare ligplaatsen optimaal benut worden.