Rijdende afzetting voor asfaltboringen

De huidige kruising van de Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk is druk en onoverzichtelijk. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, realiseren we daar deze zomer een rotonde. Ter voorbereiding doen we op 17 mei asfaltboringen. Voor de boringen is een rijdende afzetting op de weg nodig. Verkeersregelaars leiden het wegverkeer om deze afzetting heen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.