Grondverzet naar terrein naast Middensluis

Van maandag 28 mei tot uiterlijk 15 juni 2018 kruisen we de openbare weg om vanaf de bouwlocatie van de Frontmuur Noordwest naar de opslaglocatie naast de Middensluis te gaan. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, doen we dit als de Middensluis buiten gebruik is door laagwater. Het wegverkeer wordt via de bestaande dynamische routering van het sluizencomplex over de zuidelijke brug geleid. Het kantoor van de Marechaussee en de calamiteitensteiger blijven bereikbaar door de inzet van verkeersregelaars. Fietsers en voetgangers kunnen ook gewoon over de zuidbrug van de Middensluis.