Aanpassing rotonde N252

Op dinsdag 15 januari 2019 van 09.00 tot 12.00 uur beginnen we met de voorbereidingen voor de aanpassing van de rotonde van de N252 nabij het busstation in Terneuzen aan. De werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Een verkeersregelaar begeleidt de boorwagen zodat deze vlot en veilig de werkzaamheden kan verrichten met zo min mogelijk hinder voor het passerende wegverkeer. Het verkeer wijzen we vanaf de sluizen en richting Terneuzen met borden op de werkzaamheden. Op de N252 nabij de rotonde is de snelheid tijdens de werkzaamheden verlaagd naar 30 km/u.