Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Werk aan verlichting bypass Westsluis

Woensdag 12 juni tussen 9.30 en 16.00 uur verplaatsen we een aantal lichtmasten voor het bouwterrein Zeevaartweg. Deze hijsen we over het hek van de openbare weg naast de Westsluis naar het bouwterrein. Een verkeersregelaar dirigeert het bouwverkeer van aannemerscombinatie Sassevaart op de bypass Westsluis langs de werkzaamheden. Er is geen hinder voor het overige wegverkeer, omdat we werken als de noordelijke brug van de Westsluis in gebruik is.