Werk aan bypass Oostsluis

We verleggen de weg tussen de Middensluis en de Oostsluis om ruimte te maken voor de aanleg van de definitieve wegen over de Nieuwe Sluis. De tijdelijke weg noemen we de bypass Oostsluis. Van 4 november tot 22 november 2019 sluiten we de bypass Oostsluis aan op de huidige doorgaande route op het sluizencomplex. Bij de drie aansluitingen (nabij noordbrug, zuidbrug en richting zuidbrug huidige Middensluis) is een halve baanafzetting actief waardoor verkeer over één rijstrook moet passeren. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige vlotte passage. We werken op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.