Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam beleid en beheer van het Schelde-estuarium. De belangrijkste taak van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is het bevorderen van een duurzame balans tussen de belangen van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium. Het project Nieuwe Sluis Terneuzen valt onder de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

www.vnsc.eu