Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Portaal van Vlaanderen

Haveninformatiecentrum het Portaal van Vlaanderen informeert zoveel mogelijk mensen over de kracht en pracht van de havens en de bedrijven in de Kanaalzone. Het Portaal is het informatiecentrum van de Nieuwe Sluis. De Nieuwe Sluis is de toeristische trekpleister voor de komende jaren, daarom heeft het Portaal van Vlaanderen een speciale tentoonstelling gericht op de bouw van de Nieuwe Sluis.

www.portaalvanvlaanderen.nl