Leo Vorthoren ecoloog

“Als ecoloog zorg ik dat we projectafspraken nakomen en we wetgeving volgen op het gebied van ecologie. Ik ben veel in het veld te vinden. Zo weet ik welke bomen en planten waar staan, welke dieren er zitten en hoe de werkzaamheden deze beïnvloeden. Maar ik sluit ook aan bij de periodieke omgevingsoverleggen, om op de hoogte te zijn van de lopende zaken en uitdagingen. Mijn baan is erg divers. Van het monitoren van het broedseizoen tot het meedenken over herplanting in de eindfase. Maar ook losse vragen komen bij mij binnen op gebied van natuur en de omgang met beschermde soorten. Zo onderzoeken we nu een slibdepot van Rijkswaterstaat op de Axelse vlakte. Daar willen we zonnepanelen aanleggen voor het energieneutraal opereren van de Nieuwe Sluis. Omdat het slibdepot al jaren niet meer wordt betreden, heeft de natuur het gekoloniseerd. We puzzelen nu hoe we het zonnepark kunnen aanleggen zónder de dieren te verstoren.

De meest ‘gewone’ plaatsen, zoals bermen, sloten, maar ook de omgeving rondom het sluizencomplex bevat vaak de meest spectaculaire natuur. Denk aan bijzondere vegetatie en beschermde diersoorten. Veel mensen realiseren zich dat niet, want het oogt als ‘maar’ een stukje groen of gras. Maar kijk je iets langer, dan zie je prachtige dingen. Zo werd het sluizencomplex lang gekenmerkt door verschillende soorten orchideeën. Door de werkzaamheden is deze grondlaag deels weggegraven, maar wél bewaard gebleven op een depot. Zodra de Nieuwe Sluis klaar is, leggen we dezelfde laag met de juiste bodemschimmels, zaden en voedingsarme grond terug. Zo herstellen we de natuur in de oude staat. Dat is ook direct mijn doel als projectecoloog: ervoor zorgen dat de oude natuur niet verloren gaat én dat het project – waar mogelijk – een extra bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door nieuwe dieren of planten de kans te geven zich te ontwikkelen in het gebied. Samen met de landschapsarchitect kijken we hoe het esthetisch beeld én de natuur het beste tot zijn recht komen in de nieuwe situatie. Het eindresultaat wordt prachtig voor mens én natuur!”

 

“Mijn doel: zorgen dat de natuur behouden blijft en waar mogelijk extra biodiversiteit toevoegen”

Leo Vorthoren, ecoloog