Sjaak Michielsen Adviseur Techniek Assetmanagement bij projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen

“De meeste mensen weten dat sluizen schepen schutten. De belangrijkste functie van een sluis is echter minder bekend, namelijk water keren. Dat houdt in: bescherming bieden tegen overstromingen. Daarnaast zijn de sluizen belangrijk voor waterafvoer; ze zorgen ervoor dat het waterpeil in het achterland niet te hoog is. In Terneuzen voeren we water af om te voorkomen dat Gent wateroverlast krijgt. De laatste functie is het schutten van schepen en passeren van wegverkeer. Om te zorgen dat al deze functies goed werken, is onderhoud van het complex nodig.

Een onderhoudsaannemer verzorgt het onderhoud aan het sluizencomplex. Rijkswaterstaat bepaalt wat er op welk moment moet worden onderhouden. We hebben een maatregelenlijst bedacht vanuit de risico’s en per gebied. We zijn namelijk niet alleen de vaarweg Gent-Terneuzen, maar onderdeel van de grotere verbinding Rotterdam-Gent. Als hier aan een sluis onderhoud wordt verricht, kan dat invloed hebben op het scheepvaartverkeer in het totale gebied.

Tijdens de bouw blijft het scheepvaart- en wegverkeer het sluizencomplex passeren. Dat is een uitdaging. Zeker omdat er ook nog onderhoudsactiviteiten plaatsvinden op de Oost- en Westsluis. Dit zal de nodige communicatie en coördinatie vragen tussen de aannemer van de Nieuwe Sluis, de onderhoudsaannemer, de beheerder en de afdeling scheepvaartbegeleiding.

De Nieuwe Sluis is een groot infrastructureel project met een behoorlijke impact op het huidige complex. In de voorbereidingen maken we keuzes voor het beheer en onderhoud in de toekomst, want we willen voor de lange termijn een betrouwbare en veilige sluis met een hoge beschikbaarheid. Tijdens de totale technische levensduur van de Nieuwe Sluis moeten we het benodigde onderhoud kunnen uitvoeren zonder noemenswaardige hinder en op een veilig manier. Hierbij speelt bijvoorbeeld de keuze van materialen een belangrijke rol. Door goede voorbereiding en regelmatig onderhoud na de aanleg is deze sluis klaar voor de komende honderd jaar!”

“Om te zorgen dat alle functies van het sluizencomplex goed werken, is onderhoud nodig”