Sjaak Michielsen senior adviseur assetmanagement bij projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen

“De meeste mensen weten dat sluizen schepen schutten. De belangrijkste functie van een sluis is echter minder bekend, namelijk water keren. Dat houdt in: bescherming bieden tegen overstromingen. Daarnaast zijn de sluizen belangrijk voor waterafvoer; ze zorgen ervoor dat het waterpeil in het achterland niet te hoog wordt. In Terneuzen voeren we water af om te voorkomen dat Gent wateroverlast krijgt. De laatste functie is het laten passeren van wegverkeer. Om te zorgen dat al deze functies gedurende de levensduur van een sluis, namelijk 100 jaar, goed blijven functioneren, is onderhoud noodzakelijk.

Ook tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis blijft het scheepvaart- en wegverkeer het sluizencomplex passeren. Dat is een uitdaging. Zeker omdat er ook nog onderhoudsactiviteiten plaatsvinden bij de Oost- en Westsluis en op de terreinen rond het bouwterrein. Daarbij nemen we gefaseerd tijdelijke en definitieve objecten van de Nieuwe Sluis in gebruik. Dit vraagt om goede afstemming tussen de aannemer van de Nieuwe Sluis, de huidige onderhoudsaannemer van de bestaande sluizen, de beheerder van het sluizencomplex en de afdeling scheepvaartbegeleiding en bediening om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Aannemerscombinatie Sassevaart ontwerpt en bouwt de Nieuwe Sluis. Als opdrachtgever beoordelen we ieder aangeleverd ontwerp van de sluis en deelobjecten op onder andere de aspecten onderhoudbaarheid en veiligheid. In het ontwerp zijn materiaalkeuze en bewezen technieken belangrijke uitgangspunten. Die kunnen zorgen voor minder onderhoud op de lange termijn. Nadat het definitieve ontwerp gereed is, hebben we inzicht in de benodigde afmetingen van bijvoorbeeld de kelders, gebouwen en terreinen. Dan weten we welke voorzieningen nodig zijn om, als de Nieuwe Sluis in gebruik is, deze goed te kunnen onderhouden. Alle onderhoudsmaatregelen werken we uit in beheer en onderhoudsplannen om na de bouw- en onderhoudsfase van twee jaar door aannemerscombinatie Sassevaart een vloeiende overdracht te krijgen richting de beheerorganisatie van Rijkswaterstaat district Zee en Delta Zuid. Zo zorgen we ervoor dat na jaren bouwen de sluis optimaal gebruikt kan worden voor de komende 100 jaar!”

“Om te zorgen dat alle functies van het sluizencomplex goed werken, is onderhoud nodig”

Sjaak Michielsen, senior adviseur assetmanagement bij projectteam