Aanleg gehele Nieuwe Sluis

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis werken we met een doordachte fasering. Waar nu land is, plaatsten we diepwanden. Damwanden en combiwanden (buispalen en damplanken) heien/trillen we waar nu water is. Al deze wanden blijven stevig staan door ze te verankeren. Daarvoor heien/trillen we ankerschermen achter de wanden en plaatsen daartussen ankers. Tijdelijke cement-bentonietwanden zorgen dat de bouwkuipen van de sluishoofden droog blijven totdat we gereed zijn om de deuren in te varen. Zo ontstaat stap voor stap de Nieuwe Sluis.

Kolkwand

Kolkwand West & sluisplateau
De westelijke kolkwand bestaat uit twee parallelle wanden die het nivelleerkanaal vormen. Het ligt direct naast de sluis en is zo groot dat er een vrachtwagen doorheen zou kunnen rijden. Het nivelleerkanaal dient om de sluis te vullen en leger te maken, afhankelijk van het waterpeil aan de andere kant van de sluis. Begin dit jaar zijn we gestart met de eerste diepwand en inmiddels staat ook het ankerscherm voor deze wand op zijn plaats. Begin 2020 brengen we de tweede wand aan. Het westelijk sluisplateau dat zich naast deze wanden bevindt, ligt op bestaande grond binnen het bouwterrein Zeevaartweg. Het sluisplateau is het gebied naast de sluis dat ook bij de Nieuwe Sluis hoort.

Buitenhoofd

Buitenhoofd
In 2019 ontstaat het eerste sluishoofd. Dit is de plek waar de deuren en brug van de sluis komen. We bouwen dit deel van de  sluis in een droge bouwkuip. Het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde noemen we het buitenhoofd. Om het buitenhoofd te realiseren, gaan we in juni grond opspuiten. Vervolgens maken we diepwanden. Ankerschermen zorgen voor stabiliteit en tijdelijke cement-bentonietwanden houden de bouwkuip droog. Als de wanden gereed zijn, kunnen we het buitenhoofd gaan uitgraven. Dan ontstaat in het eerste kwartaal van 2020 een bouwkuip van 25 meter diep waarin we kunnen beginnen met het complexe beton werk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem.

Kolkwand Oost

Kolkwand Oost & sluisplateau
We zijn gestart met het trillen van de combiwand die de oostelijke kolkwand vormt. Wanneer de werkzaamheden aan de Schependijk gereed zijn, starten we met het heien/trillen van de nieuwe  kadewand van de Nieuwe Sluis. Aansluitend spuiten we grond op. Deze damwand en grond komen te liggen in het water richting de Oostsluis. Om ervoor te zorgen dat schepen de Oostsluis kunnen blijven bereiken, graven we de Schependijk af tot een punt.  Na de bouw is de gemaakte ruimte nodig voor de voorhaven van  de Nieuwe Sluis. 

Binnenhoofd
De voorbereidingen voor het sluishoofd aan de kanaalkant,  genaamd binnenhoofd, zijn ook gestart. Zo hebben we al een stuk diepwand en ankerschermen gerealiseerd. Eind 2019 starten we met de bouwkuip. 

Sluiskolk
De sluiskolk is het grootste deel in het midden van de Nieuwe Sluis en die bouwen we nat. Met onderwaterbeton realiseren we de bodem. De bodemroosters die nodig zijn voor het schutten, maken we op het terrein met beton uit onze eigen centrales.  De werkzaamheden starten eind 2019.

Frontmuren
De frontmuren zijn de voorkant van het sluisplateau, oftewel het gebied dat nog bij de sluis hoort. De Frontmuur Noordwest is  klaar en onderdeel van de primaire waterkering (bescherming tegen water van de zee). Voor de Frontmuur Zuidwest hebben we afgelopen jaar een grondlichaam gemaakt, waarin de diepwand komt die de voorkant aan de kanaalzijde wordt. Hetzelfde doen we voor de Frontmuur Zuidoost, wanneer we aan het binnenhoofd gaan werken. De Frontmuur Noordoost is onderdeel van het buitenhoofd.