Aanleg gehele Nieuwe Sluis

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis werken we met een doordachte fasering. Waar nu land is, plaatsten we diepwanden. Damwanden en combiwanden (buispalen en damplanken) heien/trillen we waar nu water is. Al deze wanden blijven stevig staan door ze te verankeren. Daarvoor heien/trillen we ankerschermen achter de wanden en plaatsen daartussen ankers. Tijdelijke cement-bentonietwanden zorgen dat de bouwkuipen van de sluishoofden droog blijven totdat we gereed zijn om de deuren in te varen. Zo ontstaat stap voor stap de Nieuwe Sluis.

Kolkwand

Kolkwand West & sluisplateau
De westelijke kolkwand bestaat uit twee parallelle wanden die het nivelleerkanaal vormen. Het ligt direct naast de sluis en is zo groot dat er een vrachtwagen doorheen zou kunnen rijden. Het nivelleerkanaal dient om de sluis te vullen en leger te maken, afhankelijk van het waterpeil aan de andere kant van de sluis. Het westelijk sluisplateau dat zich naast deze wanden bevindt, ligt op bestaande grond binnen het bouwterrein Zeevaartweg. Het sluisplateau is het gebied naast de sluis dat ook bij de Nieuwe Sluis hoort.

Buitenhoofd

Buitenhoofd
In 2019 ontstond het eerste sluishoofd. Dit is de plek waar de deuren en brug van de sluis komen. We bouwen dit deel van de  sluis in een droge bouwkuip. Het sluishoofd aan de kant van de Westerschelde noemen we het buitenhoofd. In deze bouwkuip van 25 meter diep zijn we bezig met het complexe betonwerk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem.

Kolkwand Oost

Kolkwand Oost & sluisplateau
De oostelijke kolkwand is een combiwand.  Het sluisplateau is het gebied naast de sluis dat ook bij de Nieuwe Sluis hoort. Aan deze zijde van de sluis komen de deurkassen.

Binnenhoofd
Ook in het binnenhoofd werken we, net als bij het buitenhoofd, aan de betonwerken.

Sluiskolk
De sluiskolk is het grootste deel in het midden van de Nieuwe Sluis en die bouwen we nat. Met onderwaterbeton realiseren we de bodem. De bodemroosters die nodig zijn voor het schutten, drijven in de sluiskolk.

Frontmuren
De frontmuren zijn de voorkanten van het sluisplateau, oftewel het gebied dat nog bij de sluis hoort. De frontmuren zijn klaar en onderdeel van de primaire waterkering (bescherming tegen water van de zee).