Goessekade

In april 2018 hebben we het eerste deel van de nieuwe Goessekade in gebruik genomen. De kade en een nieuwe steiger hebben we daar gerealiseerd. In 2019 zijn we begonnen met het verlengen van de rest van de Goessekade met circa 440 meter en het realiseren van wachtplaatsen voor de scheepvaart. 

Goessekade

De nieuwe kade is inmiddels afgerond. Wel moeten we nog baggeren om voldoende diepgang te krijgen voor de kade. Dit werk liep vertraging op door strengere regelgeving voor afvoer van vervuilde baggerspecie. Na het baggeren plaatsen we bodembescherming. We plaatsen nieuwe wachtpalen voor de kade. Ook de weg op de kade moet nog aangelegd worden. In de tweede helft van 2020 is de oplevering van de Goessekade.