Goessekade

In april 2018 hebben we het eerste deel van de nieuwe Goessekade in gebruik genomen. De kade en een nieuwe steiger hebben we daar gerealiseerd. In 2019 begonnen we met het verlengen van de rest van de Goessekade met circa 440 meter en het realiseren van wachtplaatsen voor de scheepvaart. Begin 2021 zijn alle werkzaamheden aan de Goessekade afgerond.