Daan Schalck Directeur-generaal North Sea Port

“De komst van de Nieuwe Sluis is cruciaal voor de toekomst van de kanaalzone binnen North Sea Port. Als wij tussen de komende 20 en 30 jaar een concurrerende zeehaven willen blijven, moet de sluis er komen. We zijn daarom nauw betrokken bij het project.

De belangrijkste reden voor een nieuwe sluis is mee kunnen met de schaalvergroting. Er is meer scheepvaartverkeer om op te vangen en bovendien worden de zeeschepen steeds groter. Ook is de doorstroming op dit moment niet optimaal en dat verbetert met een grotere sluis. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het sluizencomplex baart ons ook zorgen. Zeker, omdat de huidige zeesluis ook al uit 1968 stamt en dus geregeld groter onderhoud nodig heeft.

Voor de komende jaren voorzie ik slechts een lichte economische stijging. In de periode na de aanleg van de Nieuwe Sluis verwacht ik, dankzij deze sluis, een veel grotere groei. Ik dring er daarom op aan om de timing van het project aan te houden, zodat we rond 2022 over een grote sluis beschikken. Wij beseffen dat het bereikbaar houden van de haven tijdens de bouwfase een belangrijk element is in de duur van de bouw. Verder ben ik blij dat de politieke agenda’s van Vlaanderen en Nederland goed hebben meegewerkt en daardoor de plannen voor de Nieuwe Sluis definitief zijn.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we zorgen dat de hele keten van het nautisch beheer van Vlaanderen en Nederland 100% efficiënt en transparant samenwerkt. We zijn daar volop mee bezig. We werken aan één planning voor al het scheepvaartverkeer, die inzichtelijk is voor iedereen. Zo is er altijd op tijd een sleepboot, loods en vrije kade en blijft de overlast zo beperkt mogelijk.”

“Als wij als North Sea Port een goede zeehaven willen blijven, is een nieuwe sluis bij Terneuzen cruciaal”