Daan Schalck CEO North Sea Port

“De Nieuwe Sluis is cruciaal voor de toekomst van de Kanaalzone binnen North Sea Port. Als wij de komende tientallen jaren een concurrerende zeehaven willen blijven, is de nieuwe sluis van groot belang. We zijn daarom nauw betrokken bij het project.

De belangrijkste reden voor een nieuwe sluis is de schaalvergroting. Er is meer scheepvaartverkeer om op te vangen en bovendien worden de zeeschepen steeds groter. Ook is de doorstroming op dit moment niet optimaal en dat verbetert met een grotere sluis. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het sluizencomplex baart ons ook zorgen. Zeker, omdat de huidige zeesluis ook al uit 1968 stamt en dus geregeld groot onderhoud nodig heeft.

Sinds de fusie kent North Sea Port een grote economische groei. In de periode na de aanleg van de Nieuwe Sluis verwacht ik, dankzij deze sluis, nog een grotere groei. Ik dring er daarom op aan om de timing van het project aan te houden, zodat we in 2024 over een grote sluis beschikken. Wij beseffen dat het bereikbaar houden van de haven tijdens de bouwfase een belangrijk element is in de duur van de bouw. Verder ben ik blij dat het project op de politieke agenda’s van Vlaanderen en Nederland staat en dat daardoor de Nieuwe Sluis nu wordt gebouwd.

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis zorgen we dat de hele keten van het nautisch beheer van Vlaanderen en Nederland 100% efficiënt en transparant samenwerkt. Zo is er altijd op tijd een sleepboot, loods en vrije kade en blijft de overlast zo beperkt mogelijk.

“Als wij als North Sea Port een goede zeehaven willen blijven, is een nieuwe sluis bij Terneuzen cruciaal”

Daan Schalck, CEO North Sea Port