Ir. Freddy Aerts stuurgroepvoorzitter afgevaardigde van het department Mobiliteit en Openbare Werken

"Bij de Vlaamse overheid is een periode aan de gang met heel wat sluisprojecten.  Zo hebben we de Kieldrechtsluis in Antwerpen opgeleverd in 2016.  Ondertussen werd de grondige renovatie van de Royerssluis te Antwerpen voorbereid en deze is nu in uitvoering.  De studie van de bouw van de  nieuwe zeesluis in Zeebrugge is volop in uitvoering.  Al deze projecten zorgen ervoor dat de Vlaamse Zeehavens toegankelijk blijven voor al het scheepvaartverkeer, nu en in de toekomst.

Bij de Nieuwe Sluis ben ik voorzitter van de stuurgroep. Hierin zitten Nederlandse en Vlaamse afgevaardigden van betrokken partijen. Wij houden in de gaten dat de klantwensen worden meegenomen. Daarnaast bewaken we de timing en het budget. Aangezien Vlaanderen het merendeel betaalt, willen we zien dat de middelen goed besteed worden. Ons uitgangspunt is: sober en doelmatig. We willen een goede sluis, die niet duurder is dan nodig. Keuzes maken is niet altijd gemakkelijk met al die verschillende wensen. Maar we komen er altijd uit, want we hebben hetzelfde doel: een nieuwe, grotere sluis in 2024.

Natuurlijk levert de bouw voor een bepaalde periode overlast op. Er zal een aantal jaar een licht moeilijkere doorgang zijn voor de scheepvaart. Ook ’s nachts  moeten schepen dan  schutten. Daarnaast moet er meer gepland worden vanuit de hele corridor. De doorstroming kan op die manier verbeteren. Schepen die vanuit Rotterdam naar Gent moeten, kunnen overal vooraf ingepland worden. Schippers moeten dan minder wachten onderweg.

We kijken uit naar de opening van  de Nieuwe Sluis in 2024. De sluis is een extra troef om de economische ontwikkeling ook in de toekomst te kunnen garanderen. Het is prachtig dat we straks in het Kanaal Gent-Terneuzen dezelfde maat schepen kunnen ontvangen die door het Panamakanaal gaan. Ik weet dat het kanaal nog niet overal diep genoeg is voor de allergrootste, maar we bouwen nu voor de toekomst. Als de sluis voltooid is, kunnen we de mogelijkheden van het Kanaal Gent-Terneuzen vergroten in functie van wat wenselijk is. Je kunt immers niet alles tegelijkertijd doen."

“We willen een goede sluis, die niet duurder is dan nodig”

Ir. Freddy Aerts, stuurgroepvoorzitter