Mario Vermeirssen Nautisch adviseur en Officier van Dienst

Na jarenlang eerste stuurman te zijn geweest, begon ik in 2000 als verkeersleider op de Nautische Verkeerscentrale in Terneuzen. Veertien jaar lang heb ik gezorgd dat het scheepvaartverkeer vlot en veilig kan passeren. Als verkeersleider krijg je te maken met passerende scheepvaart richting en vanuit Antwerpen, maar vooral ook met in- en uitvarend verkeer van en naar de sluizen. We hebben in Terneuzen drie sluizen die intensief gebruikt worden door allerlei soorten en maten schepen. Het varieert van een groot zeeschip van 80.000 ton tot een klein binnenschip van 300 ton  Dit scheepvaartverkeer moet in goed banen geleid worden, zodat het veilig en vlot de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen kan bevaren. Het is soms een drukte van belang om dat 24/7 in goede banen te leiden.

Op de Nautische Verkeerscentrale weten ze vooraf welke schepen voorbij komen. Zeevaart werd altijd al gepland. Tegenwoordig maken ook steeds meer binnenvaartschippers gebruik van de planningstool. Ze weten dan precies wanneer ze kunnen schutten en op welk tijdstip ze op de plaats van bestemming zijn. Dit is een van de maatregelen om te zorgen voor minder hinder voor de scheepvaart tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis. De ligplaatsen zijn tijdelijk beperkt en door te plannen kunnen schippers beter hun reis afstemmen op de sluispassage.

Inmiddels werk ik als officier van dienst. In deze functie zorg ik bij incidenten, bijvoorbeeld een schip dat vastloopt, dat de vaarweg zo snel mogelijk weer beschikbaar is en dat de waterkwaliteit niet in gevaar komt. En ik ben nautisch adviseur en daardoor betrokken bij allerlei projecten die zorgen voor het onderhoud en verbetering van het sluizencomplex en de vaarwegen daaromheen. Zo kijk ik ook mee naar de komst van de Nieuwe Sluis. En die is nodig. In al die jaren op de verkeerscentrale zag ik de schepen groeien niet alleen in aantal, maar vooral ook in volume. In het begin lag de Oostsluis vol met tien binnenvaartschepen. Nu passen er soms maar twee in. Een grotere sluis en daardoor meer capaciteit voor het gehele complex is de oplossing.

De Nieuwe Sluis zorgt ervoor dat de wachttijd voor de scheepvaart terugloopt. We gaan eigenlijk de file op het water oplossen. De capaciteit van de Middensluis is immers maar beperkt. Doordat deze sluis afhankelijk is van het tij, is hij maar een gedeelte van de dag in gebruik. En het is maar een kleine sluis. De Nieuwe Sluis is de gehele dag beschikbaar en bovendien veel groter. We kunnen in Terneuzen straks dus veel meer scheepvaart vlot verwerken.

Voordat het zo ver is, moeten we eerst de bouwfase door. Ik verwacht dat de aanleg van een van de grootste sluizen ter wereld voor de nodige overlast gaat zorgen. Zeker voor de scheepvaart kijk ik mee naar de plannen om te zorgen voor zo min mogelijk hinder. Zo is de aanleg van het tijdelijke doorvaartkanaal, zodat de binnenvaart gebruik kan blijven maken van de Middensluis, een goed plan. Iedereen is de afgelopen jaren goed voorbereid op de komst van de Nieuwe Sluis en welke impact de realisatie heeft. Daardoor heb ik het gevoel dat iedereen de tijdelijke consequenties accepteert. Terneuzen is klaar voor de komst van de Nieuwe Sluis. Ik kan niet wachten tot eind 2022!

“Terneuzen is klaar voor de komst van de Nieuwe Sluis”