Mario Vermeirssen teamleider Verkeerscentrale Terneuzen en dronepiloot bij Rijkswaterstaat

Na jarenlang eerste stuurman te zijn geweest, begon ik in 2000 als verkeersleider op de Nautische Verkeerscentrale in Terneuzen en inmiddels ben ik hier teamleider. We zorgen dat het scheepvaartverkeer vlot en veilig kan passeren. Als verkeersleider krijg je te maken met passerende scheepvaart richting en vanuit Antwerpen, maar vooral ook met in- en uitvarend verkeer van en naar de sluizen.  We hebben momenteel in Terneuzen nog slechts 2 sluizen intensief in gebruik, de middensluis is reeds afgebroken en hier komt de Nieuwe Sluis voor in de plaats. Allerlei schepen maken gebruik van deze sluizen, dit kan variëren van een groot zeeschip van 80.000 ton tot een klein binnenvaartschip van 300 ton. Dit scheepvaartverkeer moet in goede banen geleid worden, zodat het veilig en vlot de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen kan bevaren. Het is soms een drukte van belang 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Op de Nautische Verkeerscentrale weten ze vooraf welke schepen voorbij komen. Zeevaart werd altijd al gepland. Ook binnenvaartschippers maken gebruik van de planningstool. Ze weten dan precies wanneer ze kunnen schutten en op welk tijdstip ze op de plaats van bestemming zijn. Dit is een van de maatregelen om te zorgen voor minder hinder voor de scheepvaart tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis. De ligplaatsen zijn tijdelijk beperkt en door te plannen kunnen schippers beter hun reis afstemmen op de sluispassage.

Ik ben ook betrokken bij projecten die zorgen voor het onderhoud en verbetering van het sluizencomplex en de vaarwegen daaromheen. Zo kijk ik ook mee naar de komst van de Nieuwe Sluis. En die is nodig.  De scheepvaart groeit, niet alleen in aantal, maar vooral ook in volume. In het begin lag de Oostsluis vol met tien binnenvaartschepen. Nu passen er soms maar twee in. Een grotere sluis en daardoor meer capaciteit voor het gehele complex is de oplossing.

De Nieuwe Sluis zorgt ervoor dat de wachttijd voor de scheepvaart terugloopt. We gaan eigenlijk de file op het water oplossen. De Nieuwe Sluis is de gehele dag beschikbaar en bovendien veel groter dan de kleine Middensluis die inmiddels weggevallen is. We kunnen in Terneuzen straks dus veel meer scheepvaart vlot verwerken.

Voordat het zo ver is, moeten we eerst de bouwfase door. De aanleg geeft overlast voor de scheepvaart. Iedereen is  goed voorbereid op de impact die de realisatie heeft. Daardoor accepteert iedereen de tijdelijke consequenties. Terneuzen is klaar voor de komst van de Nieuwe Sluis. Ik kan niet wachten tot 2024! En tot die tijd maak ik periodiek mooie dronebeelden vanuit het droneteam Rijkswaterstaat van  de aanleg van een van de grootste sluizen ter wereld!

“Iedereen is goed voorbereid op de impact die de bouw van de Nieuwe Sluis heeft”

Mario Vermeirssen, teamleider Verkeerscentrale Terneuzen