Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Start trillen Goessekade

4 maart 2019

Vanaf 5 maart 2019 starten de heiwerkzaamheden aan de Goessekade. We trillen 320 nieuwe damplanken om de Goessekade met circa 440 meter te verlengen om ligplaatsen te realiseren voor de scheepvaart. Het trillen vindt op werkdagen plaats tussen 07.00 en 19.00 uur tot eind april. De Goessekade is naar verwachting eind dit jaar gereed.
Goessekade

Werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden aan de Goessekade zijn inmiddels in volle gang. We hebben daarbij rekening gehouden met een stuk bestaande vegetatie die behouden moet blijven en dus beschermd wordt. Daarnaast hebben we tijdelijke verlichting geïnstalleerd en de oeverbekleding (stenen in het water) verwijderd om te kunnen starten met het trillen van de nieuwe kade. We hebben voorzorgmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten te monitoren. We houden goed contact met de gevestigde bedrijven die overlast van de werkzaamheden kunnen ondervinden. We starten om die reden met het trillen van circa 100 meter kade nabij de bedrijven in de winter, zodat bij mooi weer we verder weg van de bedrijven werken. Aansluitend trillen we van zuid naar noord van de rest van de nieuwe kade.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein op de Goessekade nabij de Westsluis is bereikbaar via de afslag aan de Buitenhaven. De calamiteitenkade en wachtplaatsen blijven ook bereikbaar via de afslag van de Rijksweg. Het fietsverkeer dat langs deze weg aan het water passeerde, moet deze periode gebruik maken van het reguliere fietspad naast de Rijksweg. VNSC heeft in 2017 het stuk Goessekade nabij de Westsluis opgeleverd. Eind 2019 is verlenging van de Goessekade door aannemerscombinatie Sassevaart. De palen parallel aan de Goessekade die ook als ligplaatsen dienen, zijn het jaar erop gereed voor de scheepvaart.