Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Diepere schepen door Oostsluis

7 mei 2019

Nu het Kapitein Rooiboskanaal open is, kunnen schepen met een diepgang boven de drie meter geen gebruik meer maken van de Middensluis. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen, heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit besloten dat de diepgang voor de Oostsluis wordt verruimd van 4,30 meter naar 4,80 meter.
Oostsluis

Schepen kunnen een ontheffing aanvragen of aangeboden krijgen door de Regioverkeersleider van de verkeerscentrale Terneuzen. De betreffende schepen moeten dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Binnenvaart met maximale breedte van 12 meter en een maximale diepgang van 4,80 meter
  • Sleepboten met een maximale diepgang van 4,80 meter
  • Zeevaart met maximale afmetingen: 100 meter x 12 meter x 4,80 meter.

Heeft een schip ontheffing, dan gelden de volgende voorwaarden in de sluis:

  • Maximale vaarsnelheid van 6 km/u tijdens in- en uitvaren vanaf het binnenhoofd Oostsluis t/m de zuidelijke punt van de middenlandtong (voormalige geul naar Middensluis);
  • Niet afmeren vanaf het binnenhoofd t/m de zuidelijke punt van de middenlandtong (voormalige geul naar Middensluis)

Kapitein Rooiboskanaal
Omleidingen voor het wegverkeer zijn er regelmatig, maar een omleiding op het water is vrij uniek. Het tijdelijk doorvaartkanaal: Kapitein Rooiboskanaal genaamd, zorgt ervoor dat de Middensluis langer open kan blijven voor de scheepvaart. De Nieuwe Sluis komt midden in de aanvaarroute naar de huidige Middensluis. Door het tijdelijke kanaal dwars door de zuidelijke landtong kunnen schepen tot medio 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Schepen varen als het ware om de bouwkuip heen. Uiteindelijk verdwijnt de Middensluis om ruimte te maken voor de voorhaven van de Nieuwe Sluis.