Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Bouw sluisdeuren- en bruggen in China

25 juni 2019

In China zijn de eerste staalplaten gesneden voor de twee basculebruggen voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. In de loop van 2021 worden de deuren en bruggen geïnstalleerd in Terneuzen.
Snijden eerste staalplaat bruggen

De bruggen hebben een lengte van 86 meter en zijn 17 meter breed. Naast de bruggen worden in China ook vier sluisdeuren, negen wielschuiven en vier noodschuiven en voor de installatie hiervan zeven droogzetschotten en twee onderhoudsportieken geproduceerd. Hiervoor is ongeveer 11.000 ton staal nodig.

Deuren in China
Fred Jansen, projectdirecteur van aannemerscombinatie Sassevaart startte met een druk op de knop de eerste snijsessie van het staal voor de bruggen in China.
platen in fabriek

Zowel opdrachtgever de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie als aannemerscombinatie Sassevaart volgen continu het bouwproces bij onderaannemer Pjoe in China om de kwaliteit te waarborgen en de planning te halen. In het eerste half jaar van 2021 komen naar verwachting de deuren en bruggen voor de Nieuw Sluis met oceaantransport naar Zeeland.