Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Oversteekplaats voor bouwkuip Nieuwe Sluis

27 juni 2019

Veel mensen werken aan de Nieuwe Sluis. In de piek van de bouw werken ruim 500/600 mensen op het sluizencomplex. Om veilig het bouwterrein aan de Zeevaartweg te kunnen bereiken, realiseren we een voetgangersoversteekplaats op de T-aansluiting bij de noordbrug van de Westsluis. Donderdag 27 juni tussen 9.00 en 16.00 uur zijn verkeersregelaars actief om het verkeer te begeleiden. Door te werken tijdens een brugopening van de zuidbrug, voorkomen we zo veel mogelijk hinder voor het doorgaande wegverkeer.
oversteekplaats

Strategische locatie
Aannemerscombinatie Sassevaart heeft de locatie van het ketenpark strategisch gekozen. Het logistiek centrum met bouwkeet, parkeerplaatsen voor opslag materiaal en materieel bevinden zich naast de Westsluis. Het bouwterrein Zeevaartweg waar de Nieuwe Sluis gerealiseerd wordt, is op loopafstand. Later dit jaar plaatsen we ook een loopbrug bij de zuidbrug van de Westsluis, zodat de medewerkers - zonder het wegverkeer te hinderen - veilig kunnen oversteken naar het bouwterrein. Bij de noordbrug was er fysiek te weinig ruimte om dit te realiseren en is gekozen voor een zebrapad. De loopbrug wordt komend najaar geplaatst.