Start opspuiten buitenhoofd

13 juni 2019

Eind deze week starten de opspuitwerkzaamheden van het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis. Het buitenhoofd is het sluishoofd (daar waar de deuren en bruggen komen) aan de kant van de Westerschelde. De sleephopperzuiger genaamd Bonny River baggert de komende twee tot vier weken dag en nacht volop zand op de Westerschelde om dit via de speciaal aangelegde baggerleiding te transporteren naar de locatie van het buitenhoofd achter de Middensluis. In totaal spuiten we 260.000 kuub zand op.
Opspuiten buitenhoofd

De hopper Bonny River wordt ingezet voor dit werk. Het schip heeft een capaciteit van 15.000 m3. Met de afmetingen van 160 meter lang, 30 meter breed en een maximale diepgang van 10 meter is het een moderne hopper uit 2018. Dit schip kan met behulp van sterke pompen en motoren zand opzuigen om ergens anders te gebruiken. We baggeren het zand in speciaal daarvoor aangewezen baggervakken op de Westerschelde. De Bonny River werkt volcontinu met een cyclus van ongeveer zeven uur. In een cyclus vaart, baggert en spuit het schip zand op via de baggerleiding. De hopper ligt hierbij ongeveer anderhalf uur in de Buitenhaven West om het gebaggerde zand te lossen. We houden rekening met passerende scheepvaart om hinder te voorkomen.

Bonny River

Leidingen
Om het gebaggerde zand vanuit hopper Bonny River in de Buitenhaven West naar de vaste baggerleiding op de wal te transporteren is een stuk drijvende leiding geïnstalleerd in het verlengde van de landtong tussen de Westsluis en huidige Middensluis (achter het gebouw van de Koninklijke Marechaussee). De 180 meter drijvende leiding heeft enige tijd achter de oostelijke meerpalen in de Binnenhaven West gelegen en is half juni onder begeleiding van een loods de Westsluis gepasseerd. Wanneer de Bonny River niet gekoppeld ligt aan de drijvende leiding, wordt deze omgebogen en verankerd zodat deze niet in de vaargeul ligt. Het zand gaat na de drijvende leiding over in de vast aangelegde baggerleiding over de doorgaande weg naar het bouwterrein Zeevaartweg. Door het gebruik van de baggerleiding is geen zandtransport over de weg of extra scheepvaart door de sluis nodig.

Water terug pompen
Bij het opspuiten van het zand vanuit de Bonny River naar het buitenhoofd komt via de baggerleiding ook water mee. Dit is om het zand te kunnen transporteren. Naast de baggerleiding is ook een retourleiding geïnstalleerd om dit overtollige water af te voeren. Met baggerschermen die we eerder dit jaar hebben ingetrild, houden we de opgespoten grond voor het buitenhoofd op zijn plaats. Binnen dit vak brengen we aan de ene kant de grond via de baggerleiding in het water en aan de andere kant pompen we het overtollige water eruit. Hierbij zorgen we met de pompput dat het zout water van de Buitenhaven niet mengt met het zoet water van de Binnenhaven. De retourleiding komt uit net ten zuiden van de oostelijke meerpalen in de Buitenhaven West. Dit is op ruime afstand van het remmingwerk en de invaart van de Westsluis. Door de gekozen locatie, het geringe uitstroomvolume en de korte duur ervan per baggercyclus verwachten we geen hinder voor de scheepvaart. 

Gebied opspuiting

Vervolg realisatie buitenhoofd
Na het opspuiten moet het zand ongeveer vier weken verdichten voordat we verder kunnen werken. Uiteindelijk is in het voorjaar van 2020 de compacte droge bouwkuip gereed. In deze veilige bouwkuip voeren we de complexe betonwerken uit aan de deurkassen, brugkelder en het nivelleersysteem. Dit gebeurt op 25 meter diepte, kijkend vanaf de rand van de bouwkuip. Voorbijgangers kunnen vanaf het uitkijkpunt in de bouwkuip kijken. De voorbereidende werkzaamheden voor het binnenhoofd zijn al gestart. Eind 2019 staan de vergelijkbare opspuitwerkzaamheden voor de bouwkuip van dit sluishoofd gepland.

Overzicht locaties en wanden Nieuwe Sluis