Geen meldingen

  • Op dit moment zijn er geen werkzaamheden die hinder veroorzaken.
  • Uw schutting plannen? Kijk op www.plantoolterneuzen.eu

Vragen over de verkeerssituatie?

Verplaatsen verlichting naast bypass Westsluis

11 juni 2019

Woensdag 12 juni tussen 9.30 en 16.00 uur verplaatsen we een aantal lichtmasten voor het bouwterrein Zeevaartweg. Deze hijsen we over het hek van de openbare weg naast de Westsluis naar het bouwterrein. Een verkeersregelaar dirigeert het bouwverkeer van aannemerscombinatie Sassevaart op de bypass Westsluis langs de werkzaamheden. Er is geen hinder voor het overige wegverkeer.
verlichting bypass

Voorkomen hinder: werken tijdens brugopening
We combineren de werkzaamheden met een brugopening van de (zuidbrug) Westsluis, zodat het verkeer het sluizencomplex passeert via de noordelijke brug in plaats van via de bypass Westsluis waar de werkzaamheden zijn. Op deze manier beperken we de hinder voor het doorgaande verkeer op het sluizencomplex. Desalniettemin staat er een verkeersregelaar gereed om het bouwverkeer te begeleiden.