Resultaten omgevingsonderzoek

4 juli 2019

In totaal vulden bijna 300 deelnemers onze online enquête in. Als rapportcijfer krijgt het project Nieuwe Sluis Terneuzen een 8,1. De informatievoorziening krijgt een 8. Mooie resultaten! Dat betekent dat we goed bezig zijn en zeker zo blijven doorgaan. Alle verdere suggesties gaan we bekijken en waar mogelijk mee aan de slag.
Fietsers Westsluis

De groep die het onderzoek heeft ingevuld bestaat grotendeels uit omwonenden en mensen die voor woon- en werkverkeer met het project te maken krijgen. Een kleiner deel zijn mensen die bedrijfsmatig met het project te maken krijgen, scheepvaart en algemeen belangstellenden vanuit binnen- en buitenland.

Vertrouwen
De mensen die het onderzoek hebben ingevuld, geven aan vertrouwen te hebben in het project. Ze ervaren hinder nu de bouw bezig is, maar het is acceptabel. Vooral het feit dat doorgaand verkeer altijd doorgang kan vinden, wordt aangegeven als een pluspunt. Logischerwijs is er meer hinder dan toen we dit onderzoek medio 2017 hebben uitgevoerd. De werkzaamheden waren toen nog niet bezig.

Voorlichting
Het project communiceert via veel verschillende kanalen over het project en dat waarderen de mensen die het onderzoek invulden. De behoefte aan actuele informatie blijft. Via de website, digitale nieuwsbrief, regionale media en onze social media-accounts zorgen we dat iedereen op de hoogte blijft.

Bedankt!
Dank u wel als u onze enquête ingevuld hebt! Door deze informatie krijgen we een goed beeld van de kennis en wensen van de omgeving en hiermee houden we rekening in het verdere verloop van ons bouwproject. Onder de deelnemers verloten we binnenkort een rondleiding bij het Portaal van Vlaanderen. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.