Aparte kleine bouwkuip voor bodemroosters

15 oktober 2019

We zijn bezig met het trillen van tijdelijke wanden die een kleine bouwkuip gaan vormen. In deze bouwkuip realiseren we in 2020 de twee bodemroosters voor de Nieuwe Sluis. We trillen de komende drie weken 141 planken 20 meter diep op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. We hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er trilling- en geluidsmeters geplaatst in de omgeving om effecten te monitoren.
Kleine bouwkuip

Bodemroosters in de sluiskolk
De sluiskolk is het grootste middendeel van de Nieuwe Sluis en deze bouwen we nat. Met onderwaterbeton realiseren we de bodem. De bodemroosters die nodig zijn voor het schutten (nivelleren van water in de sluis) worden geprefabriceerd met beton uit onze eigen centrales. In 2020 maken we de twee bodemroosters. Naar verwachting zinken we de bodemroosters medio 2021 af in de sluiskolk.

Locatie bouwkuip
Voordat we kunnen starten met het maken van de bodemroosters, realiseren we eerst tot eind dit jaar een kleine bouwkuip. Deze bouwkuip komt binnen de contouren van de toekomstige sluiskolk, deels op het bestaande land van het bouwterrein Zeevaartweg en deels in het water. Om precies te zijn in de zone tussen de reeds gerealiseerde diepwand van de westelijke kolkwand en de bestaande kade.

Fasering aanleg kleine bouwkuip
Het werk doorloopt de volgende fases:

  1. Het trillen van damwanden voor de tijdelijke bouwkuip.
  2. De realisatie van de waterdichte aansluitingen tussen de damwanden en een stuk diepwand van de westelijke sluiskolk die als vierde wand van de bouwkuip fungeert.
  3. Het aanbrengen van bemalingsbronnen aan de binnenzijde van de bouwkuip zodat we de bodemroosters in een droge bouwkuip kunnen maken. De beperkte waterverlaging heeft geen nadelige invloed op de omgeving.
  4. Het slopen van een stukje bestaande kade van de oude Zeevaartweg in de zone van de tijdelijke bouwkuip.
  5. Het (nat) ontgraven van de bouwkuip tot -3,5 NAP. Vanaf het water gezien is de bouwkuip ongeveer 7 meter diep. Om vanaf het bouwterrein bij de bouwkuip te komen, moet eerst de diepwand van de sluiskolk west gepasseerd worden. Vanaf hier is de bouwkuip ongeveer 10 meter diep.
  6. Het aanbrengen van een grindbed waarop we de bodemroosters maken. Dit grindbed vervult de rol van werkvloer waarop de betonconstructie van de bodemroosters worden gemaakt. Het grind heeft als bedoeling om bij het onder water zetten van de bouwkuip een opwaartse kracht onder de bodemroosters te creëren waardoor bodemroosters gaan drijven.
  7. Medio 2021 verwijderen we de bouwkuip voor de bodemroosters weer, tijdens het nat ontgraven van de sluiskolk. We werken dan vanaf het water, een kraan op een ponton trekt de damplanken en zet daarmee de bouwkuip onder water.  Op dat moment liggen de bodemroosters drijvend tegen de kant.